Twisted

Tempted.inddTwisted  (Eternal Guardians #7)

Ник, лидерът на мизосите, е последният истински герой и син на един психично разстроен титан. Той е прекарал е живота си в борба с тъмната си божествена половина, без да я разбира. Но пълномощията му стават все по-силни, а съдбата му разкрива, че никой, освен той самия, не знае, дали ще вземе решение да остане на страната на доброто, или ще се поддаде на обаянието на злото…

Очаква се 2015 г.