Рийвър

Рийвър (Конниците на Апокалипсиса #5; Демоника #9)

ReaverНебесният войн.

Рийвър е ангел с минало, което си е своеобразен рекорд. Достатъчно силен, за да се бори заедно с най-жестоките ангели в битките и достъчно луд, за да рискува крилата си в еднопосочна мисия към Ада – съгласил се е да отиде там, където никога не е стъпвал ангел, за да открадне най-съблазнителната и опасна награда на самия Сатана.

Ангел от Ада.

Харвестър е една от падналите – някога героичен ангел, пожертвала крилата си, за да работи под прикритие в Ада. Но сега, когато прикритието й е снето, тя е обречена на вечност от агонизиращи мъчения. Дори ако Рийвър успее да я изнесе от леговощето на Сатаната, дори ако могат да се преборят с чудовищата по пътя си, за да излязат от тъмните дълбини на Ада, има само едно нещо, от което Хервестър никога няма да може да избяга – от новооткритата си жажда към кръвта на един определен ангел…