Борса „Сиела“

 

Aдрес: София 1574

Ул. „Гео Милев“ 158,

ВТУ „Т. Каблешков“, корпус 4

Tелефон –  02/ 999 70 77

Национален безплатен телефон – 0800 1 25 25

Е-майл: shop@ciela.com